The Strategic Leadership Style ModelFör dig som arbetar med LSI Ledarstilsinventorium  i grupper finns nu boken The Strategic Leadership Style Model – Increase performance by aligning leadership behaviour with business strategy. Boken kan användas både som ett handledarmaterial och delas ut till teammedlemmarna som en fördjupning.

Mycket av vad som skrivs och diskuteras runt ledarskap är förankrat i kortlivade trender eller värderingar kring vad som generellt kan anses vara ett gott ledarskap. Den Strategiska ledarstilsmodellen erbjuder ett alternativ. Den visar hur chefer kan förbättra sin organisations effektivitet genom att anpassa ledarskapet till organisationens skiftande utmaningar. 

Boken passar för personer yrkesverksamma inom ledarskapsutveckling och chefsrekrytering, liksom för chefer som söker nya perspektiv. Den syftar till att bygga en bro mellan organisationsstrategi och ledarbeteende.

Boken kan beställas på Bokus eller Adlibris.

Share This