Om Psytest

Högkvalitativa arbetspsykologiska testmetoder

Psytest´s affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa arbetspsykologiska testmetoder som hjälper kunder att fatta rätt rekryteringsbeslut och bedriva effektiv ledarutveckling. Företaget grundades 2002. Kunder kan välja mellan att:

  • Utbilda sig till certifierad testanvändare och använda och tolka arbetspsykologiska testmetoder självständigt.
  • Bli abonnent och använda sig av expertsystemet Analys Direkt.
  • Få hjälp med testning, tolkning och återkoppling genom konsulttjänsten Second Opinion.

Testmetoder för personalutveckling, personalurval och -placering

Metoderna är framtagna för att stödja personalansvariga i frågor som rör personalutveckling, personalurval och -placering. Det har varit – och är fortsatt – vår strävan att utveckla produkter som återspeglar nyare men samtidigt empiriskt prövad teoribildning, liksom att finna just den rätta avvägningen mellan teoretisk förankring och användarvänlighet. LSI Ledarstilsinventorium, LSI360 samt de olika begåvningstesten är värdefulla tillskott för personalspecialister med fokus på ledarfrågor. BP Basprofil är ett modernt Big Five personlighetstest för bred användning.

Alla tester administreras via ett lättanvänt och pålitligt webbaserat system, som är anpassa enligt GDPR, har responsiv design och tillåter anonymiserad testning.

Stefan Lindstam

VD, testutvecklare och grundare av Psytest AB

Stefan Lindstam är leg. psykolog och har doktorerat vid Universität Mannheim i Tyskland med avhandlingen ”Das FSI Führungsstilinventar und das Integrative Führungsmodell” som handlar om testet LSI-Ledarstilsinventorium. Stefan har konstruerat BP-Basprofil, LSI-Ledarstilsinventorium samt olika begåvningstester och har under många år arbetat med personbedömning och utbildning i en rad olika psykologiska testmetoder.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

11 + 9 =

Share This