Begåvningstest

Begåvningstest

Ju större krav som ställs på att befattningshavare ska kunna hantera komplexitet och snabbt ta till sig ny information, desto större nytta har man av begåvningstest vid urval och karriärrådgivning. Begåvningstest är också mycket användbara vid bedömning av utvecklingspotential.

Begåvningstest – G-testen

G-testen består av tre separata test som tillsammans möjliggör en mätning av Spearmans g-faktor. De tre testen är: g-verb (verbalt-logiskt test), g-num (numeriskt-logiskt test) samt g-fig (figuralt-logiskt test). Testtiden är 6 + 10 + 8 minuter.

Begåvningstest – G-fair

Ett begåvningstest som är särskilt framtaget för rättvis testning när personer har olika kulturella bakgrunder/olika modersmål. Testtid: 20 min.

G-testen, inkl. g-fair, finns upplagda i webbsystemet och de flesta finns även med engelsk instruktion.

För en enkel screening av slutledningsförmåga, inkl. numerisk och verbal förmåga, finns även BP Plus: En variant av personlighetstestet BP basprofil med 21 logikfrågor “insprängda”.

Teckna abonnemang

Begåvningstest | Psytest
Share This