Utbildningar

Certifieringsutbildningar i psykologiska testmetoder

Just nu erbjuder vi följande utbildningstillfällen för certifiering i BP Basprofil och LSI Ledarstilsinventorium.

En komplett certifieringsutbildning i respektive testverktyg omfattar 2,5 dagar (Psykometri & begåvningstest, BP el. LSI samt en halv uppföljningsdag). Om du är legitimerad psykolog eller tidigare har utbildat dig i ett testverktyg, behöver du inte delta i utbildningsdagen Psykometri & begåvningstest samt uppföljningsdagen.

Uppföljningsdagarna är alltid kostnadsfria för dig som redan är certifierad och betalar en årlig licens och vill fräscha upp dina kunskaper.

Vi kan även ge företagsinterna utbildningar samt utbildning på distans.

Välkommen med din anmälan!

13/10 Psykometri & begåvningstest (grund)

Tid: 9.30-16.30

Innehåll:

 • Genomgång av psykometriska begrepp *
 • Begåvningstesten g-verb, g-num, g-fig och g-fair’s teoretiska bakgrunder
 • Praktiskt handhavande av begåvningstest: administrering, uträkning av resultat, tolkning
 • Etik och allmän testhantering
 • Övningar

Pris: 4 000 kr exkl. moms.

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår. Rabatt lämnas vid flera deltagare från samma organisation

* Utbildningen kräver en del eget förberedande arbete.

14/10 BP Basprofil (inkl. Psytest Builder)

Tid: 9.30-16.30

Innehåll:

 • BP-Basprofils teoretiska bakgrund och konstruktion
 • Tolkning: Vad skalvärden och kombinationer av skalvärden betyder
 • Övningar runt tolkning och feedback
 • Genomgång av Psytest Builder och nya aktuella skalor

Pris: 4 000 kr exkl. moms.

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår. Rabatt lämnas vid flera deltagare från samma organisation.

15/10 LSI Ledarstilsinventorium

Tid: 9.30-16.30

Innehåll:

 • LSI ledarstilsinventoriums teoretiska bakgrund och konstruktion
 • Tolkning: Vad skalvärden och kombinationer av skalvärden betyder
 • Hur man använder kravprofilsblanketterna och övrigt arbetsmaterial
 • Övningar runt tolkning och feedback

Pris: 4 000 kr exkl. moms.

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår. Rabatt lämnas vid flera deltagare från samma organisation.

10/11 Uppföljning, BP Basprofil (fm)

Tid: 9.00-12.00

Innehåll:

 • Genomgång av erfarenheter och diskussion kring dem

Pris: 2 000 kr exkl. moms (kostnadsfritt för licenskunder).

Fika och utbildningsmaterial ingår. Rabatt lämnas vid flera deltagare från samma organisation.

10/11 Uppföljning, LSI Ledarstilsinventorium (em)

Tid: 13.00-17.00

Innehåll:

 • Genomgång av erfarenheter och diskussion kring dem

Pris: 2 000 kr exkl. moms (kostnadsfritt för licenskunder).

Fika och utbildningsmaterial ingår. Rabatt lämnas vid flera deltagare från samma organisation.

Anmälan till utbildning

Godkännande

 

 

Vänligen kontakta oss vid frågor

+46 (0)40 661 05 10

Share This