Utbildningar

Certifieringsutbildningar i psykologiska testmetoder
Vi erbjuder kurser för certifiering i BP Basprofil (inkl. Psytest Builder), LSI Ledarstilsinventorium samt i Begåvningstestning. Det finns också en allmän kurs i Psykometri. Det är en inledande utbildning som du behöver gå innan certifieringsutbildningarna, om du inte redan har gått en motsvarande kurs (t ex hos en annan testleverantör). Efter genomgången certifieringskurs är du behörig att använda testverktygen som du har utbildat dig i och kan teckna ett månadsabonnemang.

Du kan läsa mer om de olika kurserna här intill. En del av kurserna finns även tillgängliga på engelska och tyska. 

Psykometri – grundläggande kurs

Kursen vänder sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av psykometrisk testning, samt till dig som vill fräscha upp dina kunskaper inom området. Om du inte tidigare har gått en motsvarande kurs hos en annan välrenommerad testleverantör, behöver du gå denna kurs innan du certifierar dig i Psytests testmetoder.

Innehåll:

 • Kategorisering av testmetoder
 • Genomgång av grundläggande psykometriska begrepp
 • Testhantering

Kurstid: Ca 1,5 timmar digitalt material + egen studietid

Pris: 1 500 kr exkl. moms

BP Basprofil – certifieringskurs

Efter genomgången certifieringskurs är du behörig att använda BP Basprofil (inkl. Psytest Builder) och kan teckna ett abonnemang. Observera att du kan behöva gå kursen Psykometri, innan du går en certifieringskurs.

Innehåll:

 • BP Basprofils teoretiska bakgrund och konstruktion
 • Tolkning av skalvärden och kombinationer av skalvärden
 • Återkoppling av testresultat

Kurstid: Ca 2 timmar digitalt material + egen studietid

Pris: 2 500 kr exkl. moms

LSI Ledarstilsinventorium – certifieringskurs

Efter genomgången certifieringskurs är du behörig att använda LSI Ledarstilsinventorium och kan teckna ett abonnemang. Observera att du kan behöva gå kursen Psykometri, innan du går en certifieringskurs.

Innehåll:

 • LSI ledarstilsinventoriums teoretiska bakgrund och konstruktion
 • Tolkning av skalvärden och kombinationer av skalvärden
 • Återkoppling av testresultat

Kurstid: Ca 2 timmar digitalt material + egen studietid

Pris: 2 500 kr exkl. moms

Begåvningstestning – certifieringskurs

Efter genomgången certifieringskurs är du behörig att använda Psytests begåvningstest och kan teckna ett abonnemang. Observera att du kan behöva gå kursen Psykometri, innan du går en certifieringskurs.

Innehåll:

 • Begåvningstestens teoretiska bakgrund och konstruktion
 • Tolkning av skalvärden och kombinationer av skalvärden
 • Återkoppling av testresultat

Kurstid: Ca 1,5 timmar digitalt material + egen studietid

Pris: 2 500 kr exkl. moms

Våra kurser är numera helt digitala

Varje kurs är uppdelad i kapitel som består av utbildningsfilmer, nedladdningsbart material samt ett antal frågor på innehållet. Frågorna måste besvaras korrekt innan man kan fortsätta med nästa avsnitt.

Kurserna är 1,5-2 timmar långa i ren uppspelningstid, men du bör räkna med att tidsåtgången är cirka en dag per kurs. Du kan gå kursen i din egen takt när det passar dig, pausa när du vill och sedan fortsätta där du slutade.

Efter genomgången kurs, erhåller du ett certifikat.

Du hittar vårt kursutbud på Psytest Academy. Här skapar du enkelt ett konto och kan sedan köpa och starta de digitala kurserna direkt.
Priserna som anges på Psytest Academy är inkl. moms.

Välkommen med din kursanmälan!

Företagsinterna utbildningar

Vi kan även ge företagsinterna utbildningar på plats hos er, om önskemål finns. Du är välkommen att anmäla ditt intresse för detta i formuläret nedan.

Förfrågan om företagsintern utbildning

Godkännande

 

 

Vänligen kontakta oss vid frågor

+46 (0)40 661 05 10

Share This