Ledarstilstest

LSI – Unikt TEST FÖR CHEFER

LSI Ledarstilsinventorium: Ett unikt test för att mäta chefers ledarstil

LSI Ledarstilsinventorium är framtaget för att mäta chefers ledarstil. Det är uppbyggt som ett personlighetstest, men frågorna handlar om hur man som ledare agerar och tänker i olika situationer samt gentemot underställda och överordnade. LSI är därmed speciellt anpassat för chefer och ledare och kan genom sin uppbyggnad användas lika väl vid chefsrekrytering som vid utveckling, ledningsgruppsammansättning samt olika typer av kartläggningar. LSI inkluderar ett utförligt utvecklingsmaterial som ger konkret vägledning för hur chefer kan anpassa sin ledarstil till de krav befattningen ställer.

N

Unik testmetod som är särskilt anpassad för chefer

N

Bygger på en doktorsavhandling och knyter an till modern ledarstilsforskning

N

Både för rekrytering och utveckling

Du hittar mer information om LSI här

LSI360 – 360 graders återkopplingsmetod

LSI360 är en webbaserad 360 graders återkopplingsmetod. Den bygger på modern ledarstilsteori (samma som LSI Ledarstilsinventorium) och ger chefer möjlighet att få återkoppling på sin ledarstil genom sina överordnade, sidoordnade och underordnade. Fördelen är att LSI360 mäter hur den bedömde chefens ledarstil borde vara jämfört med hur den faktiskt är.

Du kan läsa mer om LSI360 här

Ledord

Ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Prövar förståelsen för relevanta begrepp. Testtid: 10 min.

Starterbjudande!

Att registrera sig som kund innebär ingen köpförpliktelse.

Vänligen kontakta oss vid frågor

+46 (0)40 661 05 10

Share This