Ledarstilstest

LSI – Unikt TEST FÖR CHEFER

LSI Ledarstilsinventorium: Ett unikt test för att mäta chefers ledarstil

LSI Ledarstilsinventorium är framtaget för att mäta chefers ledarstil. Det är uppbyggt som ett personlighetstest, men frågorna handlar om hur man som ledare agerar och tänker i olika situationer samt gentemot underställda och överordnade. LSI är därmed speciellt anpassat för chefer och ledare och kan genom sin uppbyggnad användas lika väl vid chefsrekrytering som vid utveckling, ledningsgruppsammansättning samt olika typer av kartläggningar. LSI inkluderar ett utförligt utvecklingsmaterial som ger konkret vägledning för hur chefer kan anpassa sin ledarstil till de krav befattningen ställer.

N

Unik testmetod som är särskilt anpassad för chefer

N

Bygger på en doktorsavhandling och knyter an till modern ledarstilsforskning

N

Både för rekrytering och utveckling av chefer och ledningsgrupper

Du hittar mer information om LSI här. LSI lämpar sig även för teamutveckling.

LSI360 – 360 graders återkopplingsmetod

LSI360 är en webbaserad 360 graders återkopplingsmetod. Den bygger på modern ledarstilsteori (samma som LSI Ledarstilsinventorium) och ger chefer möjlighet att få återkoppling på sin ledarstil genom sina överordnade, sidoordnade och underordnade. Fördelen är att LSI360 mäter hur den bedömde chefens ledarstil borde vara jämfört med hur den faktiskt är.

Själva mätområdet i LSI360 är samma som i LSI testet, men det är betydligt färre frågor i formuläret, och det går därför snabbare för respondenterna att besvara. Frågeformuläret till LSI360 ger även respondenterna möjlighet att ge återkoppling till bedömd chef i fritext under rubrikerna: ”Detta upplever jag som styrkor hos dig som ledare – fortsätt så” samt ”För att bli effektivare i din ledarroll upplever jag att du borde ändra dig på följande sätt”.

Vi hjälper dig att administrera LSI360 och du är välkommen att kontakta oss för en offert. Vi lämnar rabatt till abonnemangskunder.

Du kan läsa mer om LSI360 här

Kom igång snabbt och börja testa!

För att kunna administrera och tolka LSI Ledarstilsinventorium självständigt, behöver du bli certifierad testanvändare.

Så här gör du:

1

Anmäl dig till en digital certifieringskurs i LSI Ledarstilinventorium på Psytest Academy. Här kan du köpa och starta kursen direkt.

2

Efter avklarad kurs kan du bli kund och ansöka om ett testkonto.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

Share This