Nyhet

Psytest Builder

Bygg ditt eget test
Nyhet

Psytest Builder

Bygg ditt eget test

Ett unikt verktyg som gör det möjligt att bygga egna test

Psytest Builder nyttjar modern teknik och innebär ett helt nytt sätt att se på testning. Med Psytest Builder bygger du enkelt ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar (de skalor som ingår i våra klassiska välbeprövade testmetoder samt nyutvecklade psykometriskt utprövade och normerade skalor som mäter områden som ligger i tiden).

Beroende på vad som är viktigt att mäta i den aktuella testsituationen, väljer du själv vilka skalor som ska ingå i testet och du bestämmer själv testets omfattning. Du kan exempelvis bygga ett kortare test som lämpar sig för screening eller ett mer omfattande test som underlag vid rekrytering och personal- /ledarutveckling. Endast och just det som är relevant och nödvändigt testas.

Du sparar testet som du har byggt och har även möjlighet att namnge det och sätta dit din egen logotype.

Testresultatet presenteras i form av en överskådlig profil som snabbt och enkelt går att tolka med hjälp av en manual.

N

Bygg ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar

N

Endast det som är relevant testas - du bestämmer!

N

Namnge testet och sätt din egen logotype på det

Psytest Builder

Presentation (pdf-fil)

Nya aktuella skalor mäter områden som ligger i tiden

Nya aktuella och intressanta skalor som mäter områden som ligger i tiden tillkommer efter hand. Skalorna används för att bygga egna test i Psytest Builder och kan kombineras med skalor som ingår i BP Basprofil.

Exempel på nya skalor är:

  • Behovsskalor – Strukturbehov, Stödbehov och Variation & Stimulansbehov
  • Värderingar, principer och inställningar – Nivåkrav, Arbetsorientering, Tolerans och Hjälpsamhet
  • Personlighetsskalor – Konfliktundvikande

”Med Psytest Builder kan vi bygga egna unika test anpassade efter vad som efterfrågas i rekryteringen – alltifrån enklare test till mycket avancerade personlighetstester. Vår kvalitet har nått ytterligare en nivå och relationen till våra kunder har stärkts.”

Christopher Moberg
Försäljnings- och marknadschef samt delägare,
Empleo Bemanning och Rekrytering

Kom igång snabbt med Psytest Builder!

För att kunna använda Psytest Builder behöver du gå en certifieringsutbildning i BP Basprofil. Därefter kan du ansöka om ett testkonto för att få tillgång till BP Basprofil och Psytest Builder.

Så här gör du:

1
Anmäl dig till den digitala certifieringskursen BP Basprofil på Psytest Academy. Om du inte tidigare har gått en kurs i psykometrisk testning, behöver du börja med kursen Psykometri.
2
Efter avklarad kurs kan du bli kund och ansöka om ett testkonto.
Om du redan är kund hos oss och använder BP Basprofil, har du även tillgång till Psytest Builder. Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att komma igång!
3
När vi har godkänt din ansökan, lägger vi upp ett testkonto till dig och du får tillgång till BP Basprofil och Psytest Builder.
Sedan är det bara att börja bygga egna test. Naturligtvis finns vi där som support om du behöver!

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

Share This