Nyhet

Psytest Builder

Bygg ditt eget test

Nyhet

Psytest Builder

Bygg ditt eget test

Ett unikt verktyg som gör det möjligt att bygga egna test

Psytest Builder nyttjar modern teknik och innebär ett helt nytt sätt att se på testning. Med Psytest Builder bygger du enkelt ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar (de skalor som ingår i våra klassiska välbeprövade testmetoder samt nyutvecklade psykometriskt utprövade och normerade skalor som mäter områden som ligger i tiden). 

Beroende på vad som är viktigt att mäta i den aktuella testsituationen, väljer du själv vilka skalor som ska ingå i testet och du bestämmer själv testets omfattning. Du kan exempelvis bygga ett kortare test som lämpar sig för screening eller ett mer omfattande test som underlag vid rekrytering och personal- /ledarutveckling. Endast och just det som är relevant och nödvändigt testas.

Du sparar testet som du har byggt och har även möjlighet att namnge det och sätta dit din egen logotype.

Testresultatet presenteras i form av en överskådlig profil som snabbt och enkelt går att tolka med hjälp av en manual.

N

Bygg ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar

N

Endast det som är relevant testas - du bestämmer!

N

Namnge testet och sätt din egen logotype på det

N

Betala per skala som ingår i testet

Psytest Builder

Presentation (pdf-fil)

Nya aktuella skalor mäter områden som ligger i tiden

Nya aktuella och intressanta skalor som mäter områden som ligger i tiden tillkommer efter hand. Skalorna används för att bygga egna unika test i Psytest Builder och kan kombineras med skalor som ingår i BP Basprofil och LSI Ledarstilsinventorium.

Exempel på nya skalor är:

  • Behovsskalor – Strukturbehov, Stödbehov och Variation & Stimulansbehov
  • Värderingar, principer och inställningar – Nivåkrav, Arbetsorientering, Tolerans och Hjälpsamhet
  • Personlighetsskalor – Konfliktundvikande

“Med Psytest Builder kan vi bygga egna unika test anpassade efter vad som efterfrågas i rekryteringen – alltifrån enklare test till mycket avancerade personlighetstester. Vår kvalitet har nått ytterligare en nivå och relationen till våra kunder har stärkts.”

Christopher Moberg
Försäljnings- och marknadschef samt delägare,
Empleo Bemanning och Rekrytering

Kom igång snabbt med Psytest Builder!

Beställningsvillkor:
För att använda Psytest Builder behöver du antingen vara leg. psykolog, ha gått en certifieringsutbildning hos Psytest eller vara certifierad i annan testmetod hos välrenommerad testleverantör, alternativt vara certifierad testanvändare av STP/EFPA.

Du betalar ingen fast licenskostnad, utan betalar endast per test. Minimibeställning: 6 000 kr/år (=150 krediter). Du kan när som helst under året köpa fler krediter. Efter varje 12 månaders period fyller vi på ditt konto med 150 krediter och fakturerar dessa. Detta fortlöper sedan om tjänsten inte sägs upp. Ej förbrukade krediter från tidigare år förfaller inte, utan finns kvar på ditt konto och kan utnyttjas för testning.

Vad kostar ett test?
Eftersom du bygger ditt eget unika test med valfritt antal skalor, betalar du per skala som ingår i testet. En skala kostar 1 kredit (=40 kr). Ett vanligt test har kanske 10 skalor och kostar då 10 krediter (=400 kr). Du kan förstås även göra kortare test, som då kostar mindre.

Våra klassiska testmetoder BP Basprofil (11 skalor) kostar 440 kr och LSI Ledarstilsinventorium (13 skalor) kostar 520 kr. Begåvningstesten kostar 200 kr/st. Vid stor beställning kan rabatt ges – vänligen kontakta oss.

Alla priser som anges är exkl. moms.

Starterbjudande!

Att registrera sig som kund innebär ingen köpförpliktelse.

Vänligen kontakta oss vid frågor

+46 (0)40 661 05 10

Share This