Analys Direkt

Snabb och prisvärd experttolkning

Lär känna dina kandidater bättre före anställning!

Analys Direkt är ett snabbt och prisvärt expertsystem för personbedömning. Det innebär en automatiserad experttolkning av det kvalitetsgranskade Big Five-personlighetstestet BP Basprofil. Genom ett eget konto i det webbaserade testsystemet skickar du enkelt ut länkar till personer som du vill ska göra BP. När de har besvarat testet, kan du direkt plocka ut den färdiga expertrapporten från testsystemet. Rapporten kan även fås på engelska (oavsett vilket språk kandidaten har gjort testet på). Detta underlättar vid återkoppling till engelskspråkiga kandidater och uppdragsgivare.

BP Basprobil som ligger till grund för expertrapporten är kvalitetsgranskat av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.

N

Snabbt och enkelt att använda

N

Prisvärd experttolkning

N

Kvalitetsgranskat

För en enkel screening av slutledningsförmåga, inkl. numerisk och verbal förmåga, finns även Analys Direkt Plus, en variant med 21 logikfrågor ”insprängda”.

Starterbjudande!

Kom igång med Analys Direkt förmånligt för endast 2 500 kr + moms (ord pris 3 300 kr + moms). I priset ingår 1 års abonnemang (ord. pris 1 800 kr + moms) samt 3 tester (ord. pris 500 kr + moms/test).

Erbjudandet gäller endast för nya Analys Direkt-kunder.

Så fungerar det

Testpersonen gör testet på plats hos er eller vid sin hemdator. Testpersonens svar jämförs med hur en blandad grupp sökande till olika befattningar har svarat. Testsvaren tolkas helt automatiskt av expertsystemet och presenteras i en rapport som visar testpersonens personlighetsegenskaper, styrkor, svagheter och utvecklingspotential. Rapporten ger även konkreta förslag på intervjufrågor att ställa samt forskningsbaserade potentialpoäng för olika vanliga yrkesroller. Dessa potentialpoäng kan t ex användas som en del i en evidensbaserad rekryteringsprocess. Det finns också material som kan ges till testpersonen som en återkoppling på testresultatet.

Expertsystemet modellerar leg. psyk. Stefan Lindstam’s tolkning av BP Basprofil. Stefan har konstruerat BP och har flera års praktiskt erfarenhet av att använda det.

Se en exempelrapport här: Analys Direkt exempelrapport

Varför Analys Direkt som ”Second Opinion”

  • Analys Direkt gör det lättare för dig som rekryterare och personalutvecklare att träffa rätt vid personbedömningar; se vem som kan bidra mest till er organisation i aktuell roll, avgöra vilka arbetsmiljöer som bör passa personen bäst eller hur personens potential ser ut för en ny typ av roll.
  • Analys Direkt hjälper dig att undvika kostsamma felbeslut.
  • Eftersom Analys Direkt bygger på en tolkning av BP Basprofil som är en webbaserad testmetod, kommer du även att spara tid, då kandidaterna kan besvara testet oberoende av var de befinner sig geografiskt.
  • Analys Direkt innebär heller inga höga fasta kostnader, varför det är utmärkt för dig som periodvis behöver fler eller färre analyser gjorda.

Starterbjudande!

Vänligen kontakta oss vid frågor

+46 (0)40 661 05 10

Share This