Högkvalitativa testmetoder
för rekrytering och personalutveckling

Utbildningar
Abonnemang

Villkor & Priser

Second Opinion
Kontakt
Kontakt

Våra testmetoder & Psytest Builder

Våra högkvalitativa arbetspsykologiska testmetoder hjälper dig att fatta rätt beslut vid rekrytering och bedriva effektiv personal- och ledarutveckling. Alla våra testmetoder lämpar sig väl för testning på distans.

Ledarstilstest

LSI Ledarstilsinventorium
– unikt test för chefer

LSI360 – 360 graders feedback

Psytest builder

Bygg ditt eget test
Nya aktuella skalor

Begåvningstest

Verbalt, numeriskt och figuralt

Personlighetstest

BP Basprofil – kvalitetsgranskat Big Five personlighetstest

Ledarstilstest

LSI Ledarstilsinventorium
– unikt test för chefer

LSI360 – 360 graders feedback

Begåvningstest

– verbalt, numeriskt och figuralt

Personlighetstest

BP Basprofil
– kvalitetsgranskat Big Five personlighetstest

Psytest Builder

Bygg ditt eget test
Nya aktuella skalor

Optimera ditt personalarbete med arbetspsykologiska testmetoder

Psykologiska testmetoder ger dig olika möjligheter att optimera ditt personalarbete. Välkonstruerade testmetoder som mäter de erkänt viktigaste områdena inom personlighet, ledarskap och begåvning gör det möjligt för dig att förankra din analys och beslutsfattande i forskningsresultat och på så sätt arbeta evidensbaserat.

På ett mer allmänt plan underlättar de din förståelse av personer, gör din bedömning säkrare och ger dig idéer och uppslag kring vilka råd du ska ge, både i personlig utveckling och rekrytering.

Vi erbjuder:

N

Vetenskaplig konstruktionsgrund i etablerade modeller (Big Five dimensionerna, ”g”-faktorn och de tre metadimensionerna i ledarskap)

N

Fokus på ledarskap och samtidigt bredden för allmän rekrytering och utveckling

N

Flexibla, innehållsrika och prisvärda digitala utbildningar

N

En transparent betalningsmodell

N

Kvalificerad support av erfaren psykolog

Artiklar & Nyheter

Aktuellt

Teamrapport för LSI

Teamrapport för LSI

Nu finns den av många efterfrågade teamrapporten för LSI Ledarstilsinventorium tillgänglig.  Teamrapporten kan användas för: Utveckling av befintliga chefer i ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen. Rekrytering...

läs mer

Skillnader i ledarstil mellan olika funktioner

En undersökning med LSI ledarstilsinventorium, visar att förändringsbenägenheten är större hos chefer inom företagsledning och försäljning jämfört med chefer inom produktion och finans. Chefer inom finans visar relativt ofta lägre motivation och självförtroende för ledaruppgifter.

läs mer

Vilket ledarskap krävs vid omstrukturering?

Undersökningen visar att chefer behöver tränas i att lyfta blicken mer från det dagliga och med entusiasm och övertygelse motivera medarbetare samt ställa högre prestationskrav. De måste också våga ta konflikter och visa större beslutsamhet. Resultaten kan används vid chefsutveckling och rekrytering.

läs mer

Ny bok!

The Strategic Leadership Style Model

För dig som arbetar med LSI Ledarstilsinventorium i grupper finns nu boken The Strategic Leadership Style Model – Increase performance by aligning leadership behaviour with business strategy. Boken kan användas både som ett handledarmaterial och delas ut till teammedlemmar som fördjupning.

The Strategic Leadership Style Model

Psytest Academy

– Digitala certifieringsutbildningar

Flexibelt, innehållsrikt och prisvärt!

Psytest Builder

– Bygg ditt eget unika test!

Referenser

Kundcase

Referenser

Kundcase

"LSI är ett av de få instrument på marknaden som mäter de viktiga delarna i ledarskapet, dvs. förmågan att genomföra, kommunicera/leda och förändra i en mer komplex värld."

Eva Nielsen

Seniorkonsult & VD, Lisberg Sverige AB

våra tjänster

Kom igång snabbt!

Certifierad testanvändare

– administrera och tolka testerna själv

  • För dig som vill lära dig testmetoderna från grunden och som certifierad användare kunna använda dem helt självständigt.
Så här gör du:
1
Anmäl dig till en digital certifieringskurs i testmetoden/testmetoderna som du vill ha tillgång till på Psytest Academy. Här kan du köpa och starta kursen direkt.
2
Efter avklarad kurs kan du bli kund och ansöka om ett testkonto.

Second Opinion

– hjälp med testning, tolkning och återkoppling

För dig som vill ha konsulthjälp med att genomföra testningen.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

Share This