Nu finns den av många efterfrågade teamrapporten för LSI Ledarstilsinventorium tillgänglig.

 Teamrapporten kan användas för:

  • Utveckling av befintliga chefer i ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen.
  • Rekrytering och sammansättning av ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen.
  • Sammansättning av projektgrupper och andra mer tillfälliga grupper.

På ett helt flexibelt sätt väljer du vilka LSI resultat som ska grupperas till ett team och du bestämmer därefter själv vad teamet ska heta. Du kan gå bakåt i tiden och skapa team av gamla LSI resultat, likväl som du förstås kan använda nya LSI resultat.

(Bilden visar ett exempel från teamrapporten: ”Ledarstilar och ledarskapsmål: Maximal spridning”.)

Teamprofil för LSI

En annan nyhet är att det nu finns möjlighet att visa flera kandidaters profiler i samma profilrapport. Detta gör det enklare att mer direkt och i detalj jämföra kandidaters värden på LSI vid rekrytering.

Share This