Artiklar & Nyheter

Aktuellt

The Strategic Leadership Style Model

The Strategic Leadership Style ModelFör dig som arbetar med LSI Ledarstilsinventorium  i grupper finns nu boken The Strategic Leadership Style Model – Increase performance by aligning leadership behaviour with business strategy. Boken kan användas både som ett handledarmaterial och delas ut till teammedlemmarna som en fördjupning.

Mycket av vad som skrivs och diskuteras runt ledarskap är förankrat i kortlivade trender eller värderingar kring vad som generellt kan anses vara ett gott ledarskap. Den Strategiska ledarstilsmodellen erbjuder ett alternativ. Den visar hur chefer kan förbättra sin organisations effektivitet genom att anpassa ledarskapet till organisationens skiftande utmaningar. 

Boken passar för personer yrkesverksamma inom ledarskapsutveckling och chefsrekrytering, liksom för chefer som söker nya perspektiv. Den syftar till att bygga en bro mellan organisationsstrategi och ledarbeteende.

Boken kan beställas på Bokus eller Adlibris.

Teamrapport för LSI

Teamrapport för LSI

Nu finns den av många efterfrågade teamrapporten för LSI Ledarstilsinventorium tillgänglig.

 Teamrapporten kan användas för:

  • Utveckling av befintliga chefer i ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen.
  • Rekrytering och sammansättning av ledningsgrupper utifrån skillnaden mellan det nuvarande och det optimala ledarskapet i gruppen.
  • Sammansättning av projektgrupper och andra mer tillfälliga grupper.

På ett helt flexibelt sätt väljer du vilka LSI resultat som ska grupperas till ett team och du bestämmer därefter själv vad teamet ska heta. Du kan gå bakåt i tiden och skapa team av gamla LSI resultat, likväl som du förstås kan använda nya LSI resultat.

(Bilden visar ett exempel från teamrapporten: ”Ledarstilar och ledarskapsmål: Maximal spridning”.)

Teamprofil för LSI

En annan nyhet är att det nu finns möjlighet att visa flera kandidaters profiler i samma profilrapport. Detta gör det enklare att mer direkt och i detalj jämföra kandidaters värden på LSI vid rekrytering.

Ledord – ett verbal-logiskt test för chefer/ledare

Ledord är ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Testet prövar förståelsen för relevanta begrepp. Testtid: 10 min.
Ledord kan med fördel kombineras med G-verb och G-fair för att mäta Analytisk Ledarprofil. För resultatredovisning och tolkning av Analytisk Ledarprofil har vi tagit fram ett enkelt gratis material som du kan ladda ner här.
För att kunna använda Ledord, måste du ha gått över till vårt nya testsystem. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Dissertation om LSI!

Stefan Lindstam’s dissertation om LSI (FSI Führungsstilinventar på tyska) finns nu att beställa på Amazon. Boken är på tyska men undersökningarna som presenteras är gjorda i Sverige. Den går även att ladda ner som E-bok på Bokus.

BP Plus

BP basprofil finns nu i en version med 21 logikfrågor insprängda. Dessa ger ett mått på numerisk och verbal slutledningsförmåga. BP Plus är inte tidsbegränsat och uppgifterna har ganska hög svårighetsgrad. Testpersoner berättar att det upplevs som omväxlande med de insprängda logikuppgifterna. Endast för övervakad administrering rekommenderas för BP Plus .

Utbildningstillfällen för certifiering hösten 2020

13/10  Psykometri & begåvningstest (grund)

14/10  BP – Basprofil (inkl. Psytest Builder)

15/10  LSI – Ledarstilsinventorium

10/11  Uppföljning, BP – Basprofil (fm)

10/11  Uppföljning LSI – Ledarstilsinventorium (em)

 

Pris: 4 000 kr exkl. moms/dag (2 000 kr exkl. moms/halvdag uppföljning)

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår.

 

En komplett certifieringsutbildning i respektive testverktyg omfattar 2,5 dagar (Psykometri & begåvningstest, BP el. LSI samt en halv uppföljningsdag). Om du är legitimerad psykolog eller tidigare har utbildat dig i ett testverktyg, behöver du inte delta i utbildningsdagen Psykometri & begåvningstest samt uppföljningsdagen.

Uppföljningsdagarna är alltid kostnadsfria för dig som redan är certifierad och betalar en årlig licens och vill fräscha upp dina kunskaper.

Vi kan även ge företagsinterna utbildningar samt utbildning på distans. 

Välkommen med din anmälan!

Kontakta oss gärna på info@psytest.se eller 040-661 05 10 om du har frågor kring våra utbildningar.

 

 

Share This