Ledord är ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Testet prövar förståelsen för relevanta begrepp. Testtid: 10 min.
Ledord kan med fördel kombineras med G-verb och G-fair för att mäta Analytisk Ledarprofil. För resultatredovisning och tolkning av Analytisk Ledarprofil har vi tagit fram ett enkelt gratis material som du kan ladda ner här.
För att kunna använda Ledord, måste du ha gått över till vårt nya testsystem. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Share This