Second opinion

vid rekrytering

Second Opinion

Vid rekrytering

Maximera chanserna att lyckas med rekryteringen!

När en rekrytering börjar närma sig slutet och du har några kandidater som alla har de nödvändiga funktionella grundkompetenserna, är risken stor att magkänslan får styra valet. Men kan intuitionen verkligen avgöra vilken kandidat som kommer att tillföra organisationen mest? Vem som bäst passar in i just er arbetsmiljö? Och vem som på sikt har störst utvecklingspotential? Forskning visar att en strukturerad bedömningsprocess som kartlägger personlighet och begåvning ger bästa resultat. Felrekryteringar kan bli mycket dyra, både mänskligt och ekonomiskt.

Låt därför Psytest hjälpa dig i denna komplexa och avgörande del av rekryteringsprocessen!

Aktuellt: Testning på distans

I det läge som vi just nu befinner oss i, har vi märkt att det finns ett ökat intresse och behov av testning och återkoppling på distans. Alla våra testmetoder är webbaserade och lämpar sig väl för detta. Vi kan genomföra såväl övervakad testadministration som återkopplingssamtal på distans.

Varför second opinion vid rekrytering?

Second opinion är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att avsluta rekryteringsprocessen på.

Den information som du har samlat kompletteras med en oberoende och objektiv bedömning av områden som är viktiga, men samtidigt svåra att få grepp om, och du får ett gediget beslutsunderlag som maximerar dina chanser att lyckas med rekryteringen.

Du kan välja mellan två olika tjänster – båda innebär testning med arbetspsykologiska test som ger en bild av begåvning, personlighet och ledarstil:

$

Second opinion - standard

Processen föregås av en kravanalys då befattningskraven gås igenom och lämpliga testmetoder väljs. Testningen göra sedan hos Psytest i Malmö alternativt hos dig som är uppdragsgivare. Efter testningen sammanställer och tolkar en arbetspsykolog hos Psytest resultaten och kandidaten får direkt återkoppling på sina resultat. Upplägget innefattar även ett strukturerat samtal med kandidaten runt testresultaten. Avrapportering sker muntligt, men även en kort skriftlig sammanfattning lämnas. Tidsåtgång för kandidaten är ca 4 timmar (1 tim. hemma och 3 tim. vid mötet med psykolog).

$

Second opinion - light

Efter kravanalys och val av testmetoder, administrerar du själv testningen genom att kandidaten gör testen vid en dator hos er. Du startar den webbaserade testsviten genom att gå in på en webbsida och logga in med en kod som du får av Psytest. Testningen är sedan självadministrerande. Psytest sammanställer och tolkar testresultaten. Återkoppling till kandidaten samt avrapportering sker muntligt per telefon. En kortfattad skriftlig sammanställning kan skickas.

Psytest åtar sig inte hela rekryterings- eller searchuppdrag, men vi förmedlar gärna kontakt till någon av våra kunder som är specialiserade och skickliga på detta.

Offert & Kontakt

Vänligen kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

Jag vill gärna att ni kontaktar mig!

6 + 9 =

Share This