Klassiska testmetoder

Personlighetstest & Begåvningstest

BP Basprofil – Kvalitetsgranskat Big Five personlighetstest

-BP Basprofil är ett personlighetstest framtaget för att på ett snabbt men ändå tillförlitligt sätt ge värden på grundläggande personlighetsdimensioner som är av praktisk nytta vid urval och utveckling. BP mäter de centrala personlighetsdragen i Big Five-modellen samt lägger särskild vikt vid de skalor som visat sig intressanta vid prognostiska valideringar. Prognostiska valideringar är undersökningar där olika testskalors förmåga att förutse yrkesframgång prövas. BP är ett utmärkt allmänt personlighetstest som lämpar sig väl för bedömning av olika potentialer, till exempel ledarpotential eller säljpotential. BP är kvalitetsgranskat och rekommenderat för användning av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

BP Basprofil adminstreras via ett stabilt webbaserat testsystem och ger resultat som är lätta att tolka och återkoppla.

N

Modernt personlighetstest

N

För urval, rekrytering och personalutveckling

N

Bygger på Big Five-teorin (Femfaktorteorin)

N

Kvalitetsgranskat

N

Enkel administration och lättolkad profil

Här hittar du mer information om BP Basprofil, t ex vad BP mäter och vad du som personbedömare kan ha för nytta av det.

Varför BP Basprofil?

BP är ett modernt personlighetstest som gör det lättare för dig som rekryterare och karriärrådgivare att träffa rätt vid personbedömningar; att t ex avgöra vem som kan bidra mest till en viss organisation, vem som passar bäst in i aktuell arbetsmiljö eller vem som har bäst utvecklingspotential. På detta sätt kan kostsamma felbeslut undvikas.

Begåvningstest – Verbalt, numeriskt och figuralt

Ju större krav som ställs på att befattningshavare ska kunna hantera komplexitet och snabbt ta till sig ny information, desto större nytta har man av begåvningstest vid urval och karriärrådgivning. Begåvningstest är också mycket användbara vid bedömning av utvecklingspotential.

Begåvningstest – G-testen

G-testen består av tre separata test som tillsammans möjliggör en mätning av Spearmans g-faktor. De tre testen är: g-verb (verbalt-logiskt test), g-num (numeriskt-logiskt test) samt g-fig (figuralt-logiskt test). Testtiden är 6 + 10 + 8 minuter.

Begåvningstest – G-fair

Ett begåvningstest som är särskilt framtaget för rättvis testning när personer har olika kulturella bakgrunder/olika modersmål. Testtid: 20 min. G-testen, inkl. g-fair, finns upplagda i det webbaserade testsystemet och de flesta finns även med engelsk instruktion.

Ledord

Ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Prövar förståelsen för relevanta begrepp. Testtid: 10 min.

Bygg ditt egna test med Psytest Builder

Med Psytest Builder bygger du enkelt ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar – de skalor som ingår i våra klassiska välbeprövade testmetoder samt nyutvecklade psykometriskt utprövade och normerade skalor som mäter områden som ligger i tiden.

Kom igång snabbt och börja testa!

För att kunna administrera och tolka BP Basprofil och begåvningstesten självständigt, behöver du bli certifierad testanvändare.

Så här gör du:

1
Anmäl dig till en digital certifieringskurs i BP Basprofil och/eller begåvningstestning på Psytest Academy. Här kan du köpa och starta kursen direkt.
2
Efter avklarad kurs kan du bli kund och ansöka om ett testkonto.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

Share This