Kundregistrering

Villkor och Priser

LSI, Klassiska testmetoder och Psytest Builder

Månadsabonnemang

Certifierad testanvändare – administrera och tolka testerna själv

Vem kan ansöka om att bli kund?

För att bli kund behöver du yrkesmässigt arbeta med personalrekrytering eller personalutveckling. Undantag kan göras för testning i forskningssyfte (dvs för universitet och högskolor).

För att kunna registrera ett testkonto för BP Basprofil (inkl. Psytest Builder), begåvningstesten och LSI Ledarstilsinventorium behöver du ha gått en certifieringsutbildning i testmetoden/testmetoderna hos Psytest. Om du inte tidigare har gått en kurs i psykometrisk testning behöver du även gå kursen Psykometri. Alla våra kurser är webbaserade och finns samlade på Psytest Academy. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Efter genomgången certifieringskurs är du behörig att använda testverktygen som du har utbildat dig i och kan ansöka om att bli kund. När vi har godkänt din ansökan, lägger vi upp ett testkonto, där du får tillgång till de valda metoderna.

Vad kostar det att använda Psytests testmetoder?

Du betalar ingen årlig licenskostnad, utan tecknar ett månadsabonnemang. Månadskostnaden är beroende av antal testmetoder och antal användare. I månadsabonnemanget ingår fritt antal test och fria rapporter.

Uppsägningstiden är 3 månader.

Pris per månad (exkl. moms):
Vid fler än fem användare, lämnar vi en offert.

Kundregistrering – ansökan om månadsabonnemang

Vänligen kontakta oss
vid frågor!

+46 (0)40 661 05 10

  Jag vill ha tillgång till följande testmetoder:*

  Totalt antal kontoanvändare:*

  Totalt antal kontoanvändare = du själv + ev. medsökande. Namnen på de ev. medsökande kontoanvändarna anges längre ner i formuläret.

  Mina uppgifter:

  Namn*

  E-post*

  Telefon*

  Företag*

  Adress* (Gata, gatunummer, box)

  Postnummer*

  Ort/ stad*

  Faktureringsadress (ifall annan än ovan)

  Land*

  Vänligen bifoga ditt/era kurs-eller examensbevis som styrker en utbildning i Psykometri (om du/ni har gått Psytests kurs i Psykometri, behöver du inte bifoga något certifikat).

  Namn och e-post för ev. medsökande kontoanvändare


  Medsökande kontoanvändare behöver ha slutfört de aktuella certifieringsutbildningarna. Användaren får ett eget (under)konto med egen inloggning som ligger under ert övergripande, gemensamma konto.

  Övriga kommentarer

  (Skydd mot spam)

  Share This