Personlighetstest

Personlighetstest BP-Basprofil

BP är ett personlighetstest framtaget för att på ett snabbt men ändå tillförlitligt sätt ge värden på grundläggande personlighetsdimensioner som är av praktisk nytta vid urval och utveckling. Särskild vikt har lagts vid skalor som visat sig intressanta vid prognostiska valideringar. Prognostiska valideringar är undersökningar där olika testskalors förmåga att förutse yrkesframgång prövas. Titta gärna på denna presentation av BP basprofil för att se vad BP mäter och vad du som personbedömare kan ha för nytta av det. BP är ett utmärkt allmänt personlighetstest som lämpar sig väl för bedömning av olika potentialer, till exempel ledarpotential eller säljpotential. BP är kvalitetsgranskat och rekommenderat för användning av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) se här.

NYHET: BP Plus!

BP basprofil finns nu i en version med 21 logikfrågor insprängda. Dessa ger ett mått på numerisk och verbal slutledningsförmåga. BP Plus är inte tidsbegränsat och uppgifterna har ganska hög svårighetsgrad. Testpersoner berättar att det upplevs som omväxlande med de insprängda logikuppgifterna. Endast övervakad administrering rekommenderas för BP Plus.

Varför BP personlighetstest?

BP är ett modernt personlighetstest som gör det lättare för dig som rekryterare och karriärrådgivare att träffa rätt vid personbedömningar; att t ex avgöra vem som kan bidra mest till en viss organisation, vem som passar bäst in i aktuell arbetsmiljö eller vem som har bäst utvecklingspotential. På detta sätt kan kostsamma felbeslut undvikas. Önskar du mer information om vad BP mäter eller om dess teoretiska bakgrund, var vänlig och kontakta Stefan Lindstam på 040-6610510.

Teckna abonnemang

Personlighetstest BP-Basprofil

Share This