Högkvalitativa testmetoder
för rekrytering och personalutveckling

Högkvalitativa testmetoder för rekrytering och personalutveckling

Analys Direkt

Starterbjudande!

Psytest Builder, LSI & Klassiska testmetoder

Starterbjudande!

Våra testmetoder & Psytest Builder

Våra högkvalitativa arbetspsykologiska testmetoder hjälper dig att fatta rätt beslut vid rekrytering och bedriva effektiv personal- och ledarutveckling.

Ledarstilstest

LSI Ledarstilsinventorium
– unikt test för chefer

Nya aktuella skalor

Mäter områden som ligger i tiden

Klassiska testmetoder

BP Basprofil – kvalitetsgranskat personlighetstest

Begåvningstest – verbalt, numeriskt och figuralt

Analys Direkt

Expertrapport – snabbt, enkelt och prisvärt

Psytest Builder

Nyhet

Bygg ditt eget test

Psytest Builder nyttjar modern teknik och innebär ett helt nytt sätt att se på testning. Med Psytest Builder bygger du enkelt ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar – de skalor som ingår i våra klassiska välbeprövade testmetoder samt nya aktuella skalor.

Ledarstilstest

LSI Ledarstilsinventorium
– unikt test för chefer

Klassiska testmetoder

BP Basprofil
– kvalitetsgranskat personlighetstest

Begåvningstest
– verbalt, numeriskt och figuralt

Analys Direkt

Expertrapport
– snabbt, enkelt och prisvärt

Nya aktuella skalor

Mäter områden som ligger i tiden

Psytest Builder

Nyhet

Bygg ditt eget test

Psytest Builder nyttjar modern teknik och innebär ett helt nytt sätt att se på testning.

Med Psytest Builder bygger du enkelt ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar.

Artiklar & Nyheter

Aktuellt

Ledord – ett verbal-logiskt test för chefer/ledare

Ledord är ett 56 items verbal-logiskt test som är särskilt anpassat för chefer/ledare. Testet prövar förståelsen för relevanta begrepp. Testtid: 10 min. Ledord kan med fördel kombineras med G-verb och G-fair för att mäta Analytisk Ledarprofil. För resultatredovisning...

read more

Ålders inflytande på ledarstil

I en undersökning med drygt 400 svenska chefer korrelerades chefernas ålder med deras värden på ledarstilstestet LSI:s skalor. Ett antal signifikanta korrelationer uppstod (se tabell nedan).     Enligt dessa korrelationer visar äldre chefer mer av...

read more

Skillnader i ledarstil mellan olika funktioner

En undersökning med LSI ledarstilsinventorium, visar att förändringsbenägenheten är större hos chefer inom företagsledning och försäljning jämfört med chefer inom produktion och finans. Chefer inom finans visar relativt ofta lägre motivation och självförtroende för ledaruppgifter.

read more

Kommande utbildningar

  • 1/10   Psykometri & Begåvningstest
  • 2/10   BP – Basprofil (inkl. Psytest Builder)
  • 3/10   LSI – Ledarstilsinventorium
  • 13/11 Uppföljning, BP (fm) / LSI (em)

Analys Direkt – Starterbjudande!

Second Opinion
– Maximera chanserna att lyckas med rekryteringen!

Referenser

Kundcase

Referenser

Kundcase

"LSI är ett av de få instrument på marknaden som mäter de viktiga delarna i ledarskapet, dvs. förmågan att genomföra, kommunicera/leda och förändra i en mer komplex värld."

Jan Olsson
Styrelseordförande i Lisberg

våra tjänster

Kom igång snabbt!

Psytest Builder, LSI & klassiska testmetoder

Ingen licenskostnad
Köp test för hela beloppet (minimibelopp 6 000 kr/ år).

Kvalifikationer:
Leg. psykolog, certifieringsutbildning hos Psytest eller certifierad i annan testmetod alt. hos Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP/EFPA.

Starterbjudande!

Att registrera sig som kund innebär ingen köpförpliktelse.

Analys Direkt

Snabbt och enkelt att administrera.
Det behövs ingen utbildning i verktyget. 

Kvalifikationer:
Det räcker att du arbetar med personal- och rekryteringsfrågor.

 

Starterbjudande!

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

info@psytest.se
+46 (0)40 661 05 10

13 + 1 =

Share This