Psytest Builder

 

Psytest Builder – Ett unikt verktyg som gör det möjligt att bygga egna test

Psytest Builder nyttjar modern teknik och innebär ett helt nytt sätt att se på testning. Med Psytest Builder bygger du enkelt ditt egna unika test med hjälp av färdiga byggstenar (de skalor som ingår i våra klassiska välbeprövade testmetoder samt nyutvecklade psykometriskt utprövade och normerade skalor som mäter områden som ligger i tiden).

Beroende på vad som är viktigt att mäta i den aktuella testsituationen, väljer du själv vilka skalor som ska ingå i testet och du bestämmer själv testets omfattning. Du kan exempelvis bygga ett kortare test som lämpar sig för screening eller ett mer omfattande test som underlag vid rekrytering och personal- /ledarutveckling. Endast och just det som är relevant och nödvändigt testas.

Du har även möjlighet att namnge testet/testerna och sätta dit din egen logga.

Testresultatet presenteras i form av en överskådlig profil som snabbt och enkelt går att tolka med hjälp av en manual.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Kom snabbt igång med Psytest Builder!

Beställningsvillkor:

För att använda Psytest Builder behöver du antingen vara leg. psykolog, ha gått en certifieringsutbildning hos Psytest eller vara certifierad i annan testmetod hos välrenommerad testleverantör, alternativt vara certifierad testanvändare av STP/EFPA.

Du betalar ingen fast licenskostnad, utan betalar endast per test. Minimibeställning: 6 000 kr/år (=150 krediter). Du kan när som helst under året köpa fler krediter. Efter varje 12 månaders period fyller vi på ditt konto med 150 krediter och fakturerar dessa. Detta fortlöper sedan om tjänsten inte sägs upp. Ej förbrukade krediter från tidigare år förfaller inte, utan finns kvar på ditt konto och kan utnyttjas för testning.

Vad kostar ett test? 

Eftersom du bygger ditt eget unika test med valfritt antal skalor, betalar du per skala som ingår i testet. En skala kostar 1 kredit (=40 kr). Ett vanligt test har kanske 10 skalor och kostar då 10 krediter (=400 kr). Du kan förstås även göra kortare test, som då kostar mindre.

Våra klassiska testmetoder BP Basprofil (11 skalor) kostar 440 kr och LSI Ledarstilsinventorium (13 skalor) kostar 520 kr. Begåvningstesten kostar 200 kr/st. Vid stor beställning kan rabatt ges – kontakta oss.

Ansökan om att bli kund innebär ingen köpförpliktelse.

Kontakta oss gärna om
ni har några frågor!

040 – 661 05 10

 

info@psytest.se

 

Share This