Psykologiska test

Psykologiska test

Inom arbetslivet används psykologiska test mest vid rekrytering och personalutveckling/karriär rådgivning. Vid rekrytering handlar det om att förbättra träffsäkerheten i de bedömningar man gör av de ”personlighetsmässiga” delarna av kravprofilen. Vid karriär rådgivning handlar det om att man genom kunskaper om vilka personlighetsdrag som brukar vara utmärkande för personer i olika yrken, kan rådge runt vilken yrkesinriktning som har stor chans att bli rätt för personen i fråga.

Onlinekonto till psykologiska testmetoderna

Tillsammans med en persons yrkeskunskaper ger begåvningstest en inblick i vad en person klarar av att göra och även utvecklingspotential för mer komplexa befattningar. Personlighetstesten handlar till viss del också om detta, men minst lika mycket om vad en person trivs med att göra och vill göra.

Teckna abonnemang

Psykologiska test | Psytest

Share This