Ledarstilstest

Ledarstilstest och 360 graders feedback

LSI – Ledarstilsinventorium: Ett unikt test för att mäta chefers ledarstil

Ledarstils Inventorium (LSI) är framtaget för att mäta chefers ledarstil. Det är uppbyggt som ett personlighetstest, men frågorna handlar om hur man som ledare agerar och tänker i olika situationer samt gentemot underställda och överordnade.

LSI är därmed speciellt anpassat för chefer och ledare och kan genom sin uppbyggnad användas lika väl vid chefsrekrytering som vid utveckling, ledningsgruppsammansättning samt olika typer av kartläggningar.

Du kan hitta mer information om LSI här.

LSI360 – 360 graders återkopplingsmetod

LSI360 är en webbaserad 360 graders återkopplingsmetod. Den bygger på modern ledarstilsteori (samma som LSI ledarstilsinventorium) och ger chefer möjlighet att få återkoppling på sin ledarstil genom sina överordnade, sidoordnade och underordnade. Chefer kan även göra en självskattning och det finns även en mer öppen grupp ”Övriga”.

Jämfört med andra bedömningsmaterial av typen 360 grader har LSI360 fördelen  att den mäter hur den bedömde chefens ledarstil borde vara jämfört med hur den faktiskt är. Dessutom kan, som hos andra klassiska 360 graders metoder, chefens självbild jämföras med andras bild. Förfarandet är rakt och direkt och resultaten återges i ”borde-” och ”är-poäng”. Dessutom kan bedömarna skriva egna kommentarer. Genom tillvägagångssättet tas stor hänsyn till chefens unika ledarsituation i och med att ”borde-profilerna” har sina utgångspunkter i den.

Du kan läsa mer om LSI360 här.

Teckna abonnemang

Ledarstilstest med Psytest
Share This