Full behörighet

Teckna abonnemang
 

Full behörighet

Denna registrering (för full behörighet utan licensutbildning) är för leg. psykologer. Du som arbetar som HR-konsult eller som personalchef kan också, efter licensutbildning och tecknande av licens, få full behörighet. Du betalar då en årlig licensavgift, där abonnemangsavgiften (se nedan) ingår. Du får dessutom hjälp med analys och tolkning av profiler samt kostnadsfri fortbildning i form av uppföljningsdagar. Vänligen ring Psytest AB 040-6610510 för att diskutera en utbildning innan du registrerar dig.

Onlinekonto till psykologiska testmetoderna

En registrering innebär att du får tillgång till ett Onlinekonto med egen inloggning varifrån du administrerar de olika testmetoderna. Här samlas och sparas också de färdiga testresultaten som du sedan enkelt kan plocka fram. För att ha ett aktivt Onlinekonto betalar du en abonnemangsavgift på 1 800kr/år + moms (150kr/mån). Efter att din ansökan blivit godkänd kommer detta belopp att faktureras. I övrigt är kostnaderna rörliga (styckkostnad per test du använder). Längre ner på sidan anger du vilka metoder du vill ha tillgång till. En instruktionsmanual för Onlinesystemet mailas utan kostnad. Enklare tolkningsmanualer kan också mailas utan kostnad. Mer utförliga, tryckta manualer kan köpas av Psytest AB.

Namn*

E-post*

Telefon*

Företag*

Adress* (Gata, gatunummer, box)

Postnummer*

Ort/ stad*

Faktureringsadress (ifall annan än ovan)

Land*

Utbildning*

Aktuell yrkesbeteckning*

Vänligen bifoga ett examensbevis nedan som styrker din utbildning. Ett alternativ är att istället ange ditt personnummer i fritext fältet så att vi kan stämma av mot socialstyrelsens register för legitimerade psykologer.

Fritext fält

Jag vill ha tillgång till följande metoder:

Jag garanterar att jag motsvarar kraven för full behörighet: Jag är legitimerad psykolog.

(Genom licensutbildningar kan du få full behörighet utan att vara leg. psykolog. Kontakta Psytest AB för mer information)

När du ansöker om registrering för ett Onlinekonto godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enighet med vår integritetspolicy och den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

(Skydd mot spam)

* När du ansöker om registrering för ett Onlinekonto godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enighet med vår integritetspolicy och den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). 

Vid frågor kontakta Psytest

 
Share This