Psytest AB erbjuder högkvalitativa verktyg & test för rekrytering och personalutveckling

Ledarstilstest | Personlighetstest| Begåvningstest | Analys Direkt

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Psytest AB erbjuder högkvalitativa verktyg & test för rekrytering och personalutveckling

Ledarstilstest | Personlighetstest| Begåvningstest | Analys Direkt

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Psytest Builder - Bygg ditt eget test!

 

Nyhet

Analys Direkt – Starterbjudande!

 

Psytest Builder - Bygg ditt eget test!

 

Nyhet

Analys Direkt – Starterbjudande!

 

Aktuellt

Ålders inflytande på ledarstil

Ålders inflytande på ledarstil

I en undersökning med drygt 400 svenska chefer korrelerades chefernas ålder med deras värden på ledarstilstestet LSI:s skalor. Ett antal signifikanta korrelationer uppstod (se tabell nedan).     Enligt dessa korrelationer visar äldre chefer mer av Participation...

läs mer

Skillnader i ledarstil mellan olika funktioner

En undersökning med LSI ledarstilsinventorium, visar att förändringsbenägenheten är större hos chefer inom företagsledning och försäljning jämfört med chefer inom produktion och finans. Chefer inom finans visar relativt ofta lägre motivation och självförtroende för ledaruppgifter.

läs mer

Vilket ledarskap krävs vid omstrukturering?

Undersökningen visar att chefer behöver tränas i att lyfta blicken mer från det dagliga och med entusiasm och övertygelse motivera medarbetare samt ställa högre prestationskrav. De måste också våga ta konflikter och visa större beslutsamhet. Resultaten kan används vid chefsutveckling och rekrytering.

läs mer

Kommande Utbildningar

 • 16/1, 2019  Uppföljning BP (fm)
 • 12/3, 2019  Psykometri & begåvningstest
 • 13/3, 2019  BP – Basprofil
 • 14/3, 2019  LSI – Ledarstilsinventorium
 • 10/4, 2019  Uppföljning, BP (fm) och LSI (em)

”LSI är ett av de få instrument på marknaden som mäter de viktiga delarna i ledarskapet, dvs. förmågan att genomföra, kommunicera/leda och förändra i en mer komplex värld.”

Jan Olsson, Styrelseordförande i Lisberg

Ledarstilstest


 • LSI-Ledarstilsinventorium: Unik metod som är särskilt anpassad för chefer
 • Bygger på modern ledarstilsteori
 • Både för rekrytering och utveckling
 • NU ÄVEN: LSI360: En 360-graders återkopplingsmetod

Personlighetstest


 • BP-Basprofil: Har fokus på det som är viktigast för yrkesframgång
 • Konstruerat för att mäta de centrala Big Five faktorerna
 • Hög kvalitet: Granskat av STP enligt EFPA kriterierna
 • NU ÄVEN: BP Plus med ”insprängt” logiktest

Begåvningstest


 • För att bättre förutsäga prestation
 • G-fair: För språkoberoende och rättvis testning
 • G-testen: För en nyanserad mätning av ”g”
 • Ledord: För chefer

Analys Direkt


 • Snabb och effektiv tjänst som underlättar rekrytering
 • Genererar en lättförståelig expertrapport direkt
 • Förslag på intervjufrågor att ställa
 • Se även BP-exempelrapport

Kvalifikationer

Läs mer om Psytest´s behörighetsregler nedan för att kunna göra en beställning av våra psykologiska tester.

För full behörighet

(för samtliga psykologiska testmetoder och Psytest Builder)

 • Leg. psykologer.
 • HR-konsulter, rekryterare och HR chefer kan få tillgång till samtliga testmetoder efter certifieringsutbildning hos Psytest eller genom att vara certifierad i annan testmetod hos välrenommerad testleverantör, alternativt vara certifierad testanvändare av STP/EFPA.

För begränsad behörighet

(för Analys Direkt)

 • För behörighet att köpa metoden Analys Direkt krävs (endast) att du arbetar med rekrytering eller personalutveckling.

Har du frågor runt behörighetsreglerna, vänligen kontakta Psytest AB på 040-661 05 10 eller info@psytest.se och beskriv din situation.

Välj det alternativ som passar dig:

Full behörighet

 

Begränsad behörighet

 

Har redan licens / abo

 

Har du frågor om våra psykometriska online-tester?

Ring oss på telefon nr 040 – 661 05 10 eller använd kontaktformuläret nedan.

Välkommen att kontakta oss!

13 + 1 =

Share This